Lịch làm CCCD quận Bình Tân 2023

 Thông báo về việc tổ chức cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử và tài khoản định danh điện tử trên địa bàn quận Bình Tân năm dành cho Người dân sinh sống trên địa bàn quận Bình Tân, cần nhanh chóng đến Cơ quan Công an để được cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử và tài khoản định danh điện tử để được hưởng những lịch ích về thời gian và chi phí làm thủ tục hành chính

Lịch làm CCCD quận Bình Tân 2023

Nguồn: Zalo Quận Bình Tân