Cách hẹn giờ để gửi tin nhắn trên Telegram

 Tính năng hẹn giờ gửi tin nhắn trên Telegram giúp người dùng có thể đặt lịch gửi tin nhắn vào thời điểm mong muốn, như gửi lời chúc mừng sinh nhật khi không thể gửi ngay lập tức. Sau khi đặt lịch gửi tin nhắn trên Telegram, người dùng có thể thay đổi thời gian và nội dung tin nhắn đã đặt trước đó. Dưới đây là hướng dẫn cách sử dụng tính năng hẹn giờ gửi tin nhắn trên Telegram:

Cách hẹn giờ để gửi tin nhắn trên Telegram

Bước 1: Nhập nội dung tin nhắn như bình thường, sau đó giữ vào biểu tượng gửi để hiển thị tùy chọn Schedule Messages.

Bước 2: Chọn thời điểm muốn đặt lịch gửi tin nhắn trên Telegram, sau đó nhấn nút Send để lên lịch gửi tin nhắn.

Bước 3: Để chỉnh sửa lại lịch hoặc nội dung tin nhắn, người dùng có thể giữ vào tin nhắn đã đặt lịch và chọn các tùy chọn như Reschedule để đổi lại thời gian lên lịch gửi tin nhắn trên Telegram, Edit để sửa nội dung tin nhắn, hoặc Delete để xóa tin nhắn đã đặt lịch.

Bước 4: Khi tới thời điểm lên lịch, tin nhắn sẽ tự động được gửi trên Telegram.

Tóm lại, tính năng hẹn giờ gửi tin nhắn trên Telegram rất hữu ích để giúp người dùng quản lý thời gian và đảm bảo tin nhắn được gửi đúng thời điểm muốn.