Cách tìm kiếm an toàn bằng Bing AI

 Khi bạn sử dụng công cụ tìm kiếm Bing AI hoặc bất kỳ công cụ tìm kiếm nào khác, bạn có thể gặp phải các nội dung độc hại, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Để đảm bảo nội dung tìm kiếm lành mạnh hơn và tránh khỏi các nội dung độc hại nếu người dùng vô tình nhấn nhầm trong quá trình tìm kiếm trên Bing AI, bạn có thể kích hoạt chế độ tìm kiếm an toàn trên Bing AI. Dưới đây là hướng dẫn để kích hoạt chế độ tìm kiếm an toàn trên Bing AI.

Cách tìm kiếm an toàn bằng Bing AI

Bước 1: Tại giao diện của ứng dụng Bing AI, bạn chọn mục "Ứng dụng" để xem các tiện ích có trên ứng dụng, sau đó chọn mục "Cài đặt" để điều chỉnh các thiết lập có trên ứng dụng.

Bước 2: Chuyển sang giao diện các mục thiết lập trên ứng dụng Bing AI. Tại đây, bạn chọn mục "Tìm kiếm" để thiết lập lại chế độ tìm kiếm trên Bing AI.

Bước 3: Tại mục "Tìm kiếm", bạn sẽ thấy các điều chỉnh thiết lập cho chế độ tìm kiếm trên ứng dụng Bing AI. Ở giao diện này, bạn chọn mục "Tìm kiếm an toàn" để điều chỉnh lại.

Bước 4: Mặc định, Bing AI có kích hoạt chế độ tìm kiếm an toàn trên ứng dụng ở cấp độ vừa phải. Nếu bạn muốn tăng cường chế độ tìm kiếm an toàn trên Bing AI ở cấp độ cao nhất, bạn chọn mục "Nghiêm ngặt"

Như vậy, khi bạn tìm kiếm nội dung trên ứng dụng Bing AI, nội dung hiển thị sẽ được quản lý nghiêm ngặt về độ an toàn, đảm bảo không gây độc hại và ảnh hưởng tới người dùng.