Vnedu tra cứu điểm

 Các học sinh sẽ có một bộ Hồ sơ gọi là Học Bạ Điện Tử (HBĐT) để lưu trữ thông tin về quá trình học tập của mình. Sổ liên lạc (SLL) là một ứng dụng giúp phụ huynh truy cập vào HBĐT của con em mình để tra cứu thông tin. Để tìm kiếm thông tin của học sinh, người dùng có thể sử dụng các công cụ tương ứng.\

Cách đăng ký SLLĐT trực tiếp trên phần mềm quản lý trường học vnEdu là thông qua GVCN. Học sinh đăng ký thành công có thể tra cứu kết quả học tập trên trang web và nhận được tin nhắn từ hệ thống vnEdu.

Vnedu tra cứu kết quả học tập (KQHT)

Sau khi đăng ký dịch vụ SLLĐT thành công, phụ huynh học sinh (PHHS) có thể tra cứu kết quả học tập trên trang web khi nhà trường công bố điểm thi.

Tra cứu trên trang web:

Truy cập địa chỉ https://tracuu.vnedu.vn/so-lien-lac/ bằng trình duyệt web (Firefox, Chrome) và làm theo các bước như hình minh họa sau:

Vnedu tra cứu điểm

Nhấn nút "Xác nhận".

Lưu ý: Để biết mã học sinh, PHHS có thể truy cập trang web http://vnedu.vn/gui-tin-nhan-lay-ma-hoc-sinh-tren-vnedu/ và làm theo hướng dẫn của hệ thống hoặc liên hệ với thầy/cô giáo chủ nhiệm hoặc xem trên thẻ học sinh nếu nhà trường sử dụng chức năng in thẻ từ hệ thống vnEdu. Mã học sinh phải là mã của học sinh trong năm học cần tra cứu kết quả học tập.

Mật khẩu mặc định là số điện thoại đã đăng ký SLLĐT. Nếu muốn đổi mật khẩu, sử dụng số điện thoại đã đăng ký để soạn tin SMS với cú pháp VNEDU MK <mật khẩu mới> gửi đến số 8099 (1000VNĐ/SMS). Ví dụ: Nếu muốn đổi mật khẩu thành 54321, soạn tin nhắn VNEDU MK 54321 gửi đến số 8099.

Nếu quên mật khẩu, soạn tin SMS với cú pháp VNEDU MK gửi đến số 8099 để lấy lại mật khẩu.