Chuyển đến nội dung chính

Có thể bạn muốn xem!

Hướng dẫn tự bói bài Tarot để biết lá bài tính cách và linh hồn của mình trên Youtube

Ảnh phường 3 Sa Đéc ngày xưa

 - Con đường chạy ngang của bức ảnh dẫn thẳng qua cầu nhà thương hồi xưa - Đài tín hiệu của hải quân Hoa kỳ tại Sa Đéc, ngày nay là "Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tại Sa Đéc" . 

ảnh phường 3 thành phố sa đéc xưa

- Con đường lớn nhất trong ảnh ngày nay là cổng trường dạy nghề - Tòa tháp đôi trong ảnh (nay là tượng Phan Văn Út) có sau sư kiện ám sát tướng Pháp 

- Chanson và Tổng trấn Nam Phần - Thái Lập Thành năm 1951 

- Cổng trắng chỗ chiếc trực thăng trong ảnh chính là cổng vào Ty công chánh tỉnh Sa Đéc - Nguyên dãy nhà trắng san sát bên kia sông chính là Nhà thương Sa Đéc.

ảnh phường 3 thành phố sa đéc xưa 1

Nội dung : https://www.facebook.com/sadecxuavanay/posts/3816280715092898


QC

Tài trợ 1