Ảnh phường 3 Sa Đéc ngày xưa

 - Con đường chạy ngang của bức ảnh dẫn thẳng qua cầu nhà thương hồi xưa - Đài tín hiệu của hải quân Hoa kỳ tại Sa Đéc, ngày nay là "Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tại Sa Đéc" . 

ảnh phường 3 thành phố sa đéc xưa

- Con đường lớn nhất trong ảnh ngày nay là cổng trường dạy nghề - Tòa tháp đôi trong ảnh (nay là tượng Phan Văn Út) có sau sư kiện ám sát tướng Pháp 

- Chanson và Tổng trấn Nam Phần - Thái Lập Thành năm 1951 

- Cổng trắng chỗ chiếc trực thăng trong ảnh chính là cổng vào Ty công chánh tỉnh Sa Đéc - Nguyên dãy nhà trắng san sát bên kia sông chính là Nhà thương Sa Đéc.

ảnh phường 3 thành phố sa đéc xưa 1

Nội dung : https://www.facebook.com/sadecxuavanay/posts/3816280715092898