Bệnh viện Sa Đéc phong tỏa 7 ngày người dân khám bệnh ở đâu ?

 Bác sĩ CK1 Nguyễn Thanh Phong phó giám đốc trung tâm Y Tế/ thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Sa Đéc trả lời câu hỏi ?

Bệnh viện Sa Đéc phong tỏa 7 ngày, người dân khám bệnh ở đâu ?

Tiếp theo lệnh phong tỏa Bệnh viện đa khoa Sa Đéc 7 ngày của UBND tỉnh Đồng Tháp, thì sở Y Tế tỉnh Đồng Tháp đã có công văn, hướng dẫn cho cac đơn vị y tế trên địa bàn.

Đối những ca bệnh thông thường và bệnh mãn tính mà phải khám định kỳ thì được phân bố cho các trung tâm y tế ở bờ phía nam như : Châu Thành, Lấp Vò và Lai Vung.

Bác sĩ CK1 Nguyễn Thanh Phong phó giám đốc trung tâm Y tế
Bác sĩ CK1 Nguyễn Thanh Phong phó giám đốc trung tâm Y tế

Thành phố Sa Đéc cũng đã nâng cấp cho các trạm y tế được quyền tiếp nhận các bệnh nhân khám BHYT, mà đăng ký khám ban đầu tại bệnh viện Sa Đéc. Và người dân có thể khám bệnh tại các trạm y tế này.

Đối với các trường hợp bệnh ngoại khoa, sản khoa mà liên quan tới phẩu thuật thì được chỉ định chuyển về bệnh viên Đa Khoa Đồng Tháp.

Đối với các trường hợp bệnh nhân đang chạy thận, nếu đang ở trong bệnh viện Sa Đéc thì tạm thời vẫn ở trong bệnh viên theo lệnh cách ly. Còn các bệnh nhân khác sẽ được đưa tới những nơi có đơn vị thận nhân tạo như : Bệnh Viện Lấp Vò, bệnh viện Thái Hòa, bệnh viện Đa Khoa Đồng Tháp.

Thông báo khẩn từ Cổng Thông tin Đồng Tháp


Cập nhật thông tin mới nhất Covid-19 tại Sa Đéc : facebook.com/cttdongthap, dongthap.gov.vn