📰 Sa Đéc : Phấn đấu đạt 95 triệu thu nhập bình quân đầu người

📰  Trong 05 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thành phố Sa Đéc đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện các đột phá về kinh tế - xã hội đạt kết quả rõ nét trên một số lĩnh vực. Kinh tế duy trì được nhịp độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; chất lượng tăng trưởng một số mặt được cải thiện.

Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 có giá trị tăng thêm ước bình quân 6,72%/năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 9,76%/năm. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có sự chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Sa Đéc : Phấn đấu đạt 95 triệu thu nhập bình quân đầu người

Đặc biệt, Thành phố đã nỗ lực , quyết tâm và có nhiều biện pháp sáng tạo trong công tác phòng chống dịch Covid-19, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế và đảm bảo đời sống nhân dân. Hạ tầng kinh tế - xã hội, diện mạo đô thị có bước phát triển nhanh.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, thành phố Sa Đéc sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng Sa Đéc là đô thị mang bản sắc hoa theo hướng văn minh, hiện đại, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, lấy thương mại dịch vụ làm mũi đột phá gắn với xây dựng hình ảnh thành phố hoa Sa Đéc, chú trọng thúc đẩy các chương trình khởi nghiệp… 

Phấn đấu đến năm 2025, thành phố Sa Đéc hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đô thị loại II và đạt một số tiêu chí đô thị loại I; đưa thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 95 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 12%, tổng vốn đầu tư phát triển xã hội 5 năm 2020 – 2025 đạt 18.000 tỷ đồng, hoàn chỉnh quy hoạch phân khu chức năng theo Đồ án quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đông Xuân