IOS 15.2: Cách thêm địa chỉ liên hệ kế thừa (Legacy Contact)

Trên IOS 15.2 có thêm một chức năng mới có thể giúp những người thân yêu của bạn truy cập dữ liệu cá nhân của bạn dễ dàng hơn trong trường hợp bạn qua đời với việc bổ sung tính năng Legacy Contact tạm dịch liên hệ kế thừa. Một người được đặt làm Legacy Contact của bạn sẽ nhận được một mã đặc biệt có thể cung cấp cho Apple cùng với giấy chứng tử để mở khóa thiết bị của bạn. 

Liên hệ kế thừa mà bạn đặt sẽ có quyền truy cập vào tin nhắn, ảnh, ghi chú dữ liệu nhạy cảm khác của bạn, cộng với khả năng xóa khóa kích hoạt khỏi thiết bị của bạn, vì vậy đây là một tính năng quan trọng và nên được dành riêng cho liên hệ đáng tin cậy nhất của bạn . 

Dưới đây là cách hướng dẫn bạn cách bật liên hệ kế thừa, bao gồm cách truy cập dữ liệu sau khi bạn mất và phác thảo một số dữ liệu sẽ có thể truy cập được.

iOS 15.2 hiện có sẵn ở bản beta, nhưng nó sẽ ra mắt công chúng vào cuối mùa thu này.

Cách thêm địa chỉ liên hệ kế thừa (Legacy Contact)

Việc thêm địa chỉ liên hệ kế thừa chỉ mất một vài bước, nhưng cả hai thiết bị tham gia vào quá trình này đều phải chạy iOS 15.2 trở lên.

1. Mở ứng dụng Cài đặt.

2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn để truy cập cài đặt ID Apple của bạn.

3. Nhấn vào Mật khẩu & Bảo mật.

4. Nhấn vào Liên hệ kế thừa (Legacy Contact).

Cách thêm địa chỉ liên hệ kế thừa (Legacy Contact)
Ảnh: @Juli Clover

5. Nhấn vào vào thêm liên hệ kế thừa.

6. Tại màn hình bật lên mô tả tính năng, hãy nhấn vào Thêm Liên hệ Kế thừa.

7. Xác thực bằng Face ID, Touch ID hoặc mật khẩu.

8. Apple sẽ đề xuất các thành viên trong gia đình bạn nếu bạn đã bật chia sẻ trong gia đình. Nhấn vào tên của một thành viên gia đình hoặc chọn "Chọn người khác" để chọn từ danh sách liên hệ của bạn.

9. Khi một người đã được chọn, hãy nhấn vào Tiếp theo.

Cách thêm địa chỉ liên hệ kế thừa (Legacy Contact) 1
Ảnh: @Juli Clover

10. Trên màn hình mô tả cách hoạt động của Liên hệ kế thừa, nhấn Tiếp tục.

11. Chọn cách chia sẻ khóa truy cập của bạn. Bạn có thể gửi tin nhắn đến một số liên lạc bằng khóa của bạn hoặc bạn có thể in một bản sao của nó.

Cách thêm địa chỉ liên hệ kế thừa (Legacy Contact) 2
Ảnh: @Juli Clover

12. Sau khi bạn đã gửi tin nhắn hoặc in thông tin liên hệ kế thừa của mình, người này chính thức được đặt làm người có thể yêu cầu dữ liệu của bạn.

13. Lặp lại quy trình nếu bạn muốn đặt một Liên hệ kế thừa khác. Bạn có thể có nhiều liên hệ kế thừa.

Khóa truy cập liên hệ kế thừa - Legacy Contact

Vì mục đích bảo mật, Apple sẽ xem xét tất cả các yêu cầu từ các liên hệ kế thừa trước khi cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu. Người liên hệ kế thừa của bạn sẽ cần quyền truy cập vào ngày sinh, giấy chứng tử của bạn và khóa truy cập mà bạn đã thiết lập.

Khóa truy cập liên hệ kế thừa - Legacy Contact
Ảnh: @Juli Clover

Khóa truy cập được in hoặc gửi trong tin nhắn và nó phải được lưu ở một vị trí an toàn bởi người mà bạn đã đặt làm số liên lạc của mình. Apple cung cấp một khóa gồm nhiều chữ số rất dài, kết hợp giữa các chữ cái và số và một mã QR dễ quét. 

Với tư cách là người liên hệ kế thừa của bạn, người nhận kế thừa sẽ có thể truy cập dữ liệu từ tài khoản của bạnvà xóa khóa kích hoạt trên thiết bị của họ sau khi họ qua đời.

Vì ngày sinh được sử dụng làm thước đo xác thực, nên ngày sinh của bạn cần được đặt chính xác trong cài đặt của thiết bị. Bạn có thể xem nó được đặt đúng chưa bằng cách mở ứng dụng Cài đặt, nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn, chọn "Tên, Số điện thoại, Email" và thêm hoặc cập nhật nó bằng cách nhấn vào danh sách "Ngày sinh".

Cách người liên hệ kế thừa của bạn có thể lấy dữ liệu của bạn khi bạn qua đời

Trong trường hợp bạn qua đời, Liên hệ kế thừa của bạn sẽ cần thu thập khóa truy cập đã được cung cấp cho họ khi họ được đặt làm liên hệ cũng như bản sao giấy chứng tử của bạn.

Apple hướng dẫn liên hệ kế thừa của bạn truy cập digital-legacy.apple.com để bắt đầu quá trình xác thực. Người Liên hệ Kế thừa sẽ cần đăng nhập bằng ‌Apple ID‌ của họ và cung cấp thông tin cần thiết cho Apple.

Cách người liên hệ kế thừa của bạn có thể lấy dữ liệu của bạn khi bạn qua đời
Ảnh: @Juli Clover


Hoặc khi nhận được quyền truy cập vào dữ liệu của bạn, một khóa truy cập là bắt buộc phải có. Nếu không có khóa truy cập, gia đình của bạn vẫn có thể xóa khóa kích hoạt khỏi thiết bị của bạn, nhưng trước tiên, tài khoản và dữ liệu của bạn sẽ cần được xóa và quy trình này yêu cầu giấy chứng tử.

Có một thời gian chờ đợi để được chấp thuận thông qua quy trình kế thừa kỹ thuật số mà Apple đã triển khai và các bản cập nhật trạng thái có sẵn trên trang web di sản kỹ thuật số.

Dữ liệu có sẵn cho liên hệ kế thừa của bạn

Liên hệ kế thừa của bạn sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu sau trên thiết bị của bạn.

  • Hình ảnh
  • Tin nhắn
  • Ghi chú
  • Các tập tin
  • Ứng dụng đã tải xuống và dữ liệu liên quan của chúng
  • Liên lạc
  • Sự kiện lịch
  • Sao lưu thiết bị

Thông tin đăng nhập và mật khẩu iCloud Keychain sẽ không thể truy cập hoặc bất kỳ phương tiện được cấp phép nào.

Theo Apple, Liên hệ kế thừa của bạn có thể xem dữ liệu của bạn trên iCloud.com hoặc tải xuống một bản sao từ privacy.apple.com. Dữ liệu cũng có thể được xem trực tiếp trên thiết bị Apple.

Cách xóa địa chỉ liên hệ kế thừa cũ

Bạn có thể xóa liên hệ kế thừa cũ mà bạn đã đặt bất kỳ lúc nào, thu hồi quyền truy cập vào dữ liệu của bạn. Đây là cách thực hiện:

Cách xóa địa chỉ liên hệ kế thừa cũ
Ảnh: @Juli Clover

1. Mở ứng dụng Cài đặt.

2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn để chuyển đến cài đặt ‌Apple ID‌ của bạn.

3. Nhấn vào Mật khẩu & Bảo mật.

4. Nhấn vào Liên hệ kế thừa.

5. Nhấn vào tên của người có quyền truy cập mà bạn muốn xóa.

6. Chọn xóa liên hệ.

7. Tại cảnh báo bật lên cho bạn biết người đó sẽ không thể truy cập dữ liệu của bạn sau khi bạn qua đời, hãy chọn Xóa liên hệ.

8. Từ đó, người đó sẽ bị xóa và khóa truy cập mà họ được cung cấp sẽ không còn hoạt động để truy cập dữ liệu của bạn sau khi bạn qua đời.