iOS 15.2 Thêm tùy chọn để quét các thẻ AirTag lân cận

 Với bản iOS 15.2 beta được phát hành, Apple đã bổ sung những cải tiến cho Find my app. Có một tính năng mới được thiết kế để cho phép người dùng quét các thẻ AirTags hoặc Tìm các mục do tôi bật (Find My-enabled items) có thể đang theo dõi họ.

Khi mở ứng dụng ‌Find My‌ sau khi cài đặt bản iOS 15.2 beta và chuyển đến tab "Mục", có một tùy chọn cho Các mục có thể theo dõi tôi (Items That Can Track Me). Nhấn vào đây  cho phép người dùng tìm thấy các nơi lân cận có thể được sử dụng để theo dõi vị trí của họ.

iOS 15.2 Thêm tùy chọn để quét các thẻ AirTag lân cận

Khi được kích hoạt, tính năng Mục không xác định (Unknown Items) sẽ quét tìm bất kỳ thứ gì ở gần đó và sẽ cho người dùng biết theo một trong hai cách nếu có thiết bị của người khác ở gần đó. Nếu một mục được phát hiện, Apple sẽ cung cấp hướng dẫn về cách vô hiệu hóa thiết bị để nó không thể được sử dụng cho mục đích theo dõi nữa.

Apple cũng có tùy chọn "Giúp trả lại các vật bị mất" (Help Return Lost Items), giống như tùy chọn "Xác định vật phẩm đã tìm thấy" (Identify Found Item.) trước đó. Tính năng trợ giúp trả lại đồ bị mất sẽ khởi chạy quá trình quét để xác định vị trí các thiết bị lân cận và cung cấp hướng dẫn về cách liên hệ với chủ sở hữu thiết bị, và các hướng dẫn được cá nhân hóa dựa trên thiết bị được đề cập.

‌AirTags‌ có tích hợp ‌Find My‌ nhằm cho phép người dùng theo dõi thiết bị bị mất của họ, nhưng đã có những lo ngại rằng ‌AirTags‌ có thể được cài vào người vì mục đích theo dõi. Để ngăn chặn việc theo dõi ‌AirTags‌ và các thiết bị khác, Apple đã thực hiện một số biện pháp an toàn.

‌AirTags‌ được thiết kế để bắt đầu phát âm thanh từ tám đến 24 giờ sau khi tách khỏi chủ sở hữu của chúng và người dùng iPhone sẽ được thông báo nếu có AirTag đang đi cùng họ. Apple đang làm việc với một ứng dụng Android cho phép người dùng Android, để phát hiện AirTag không xác định hoặc một mục hỗ trợ mạng ‌Find me để ngăn ‌AirTags‌ được sử dụng để theo dõi người dùng Android.