Cách bật và xem quyền riêng tư của ứng dụng trên IOS 15.2

 Thông tin là sức mạnh và nếu bạn là người dùng iPhone, giờ đây bạn có thể biết thêm thông tin về tần suất các ứng dụng truy cập vào dữ liệu của bạn (ví dụ: vị trí hoặc micrô của bạn). Báo cáo quyền riêng tư của ứng dụng, được cung cấp với iOS 15.2, cũng cho bạn biết hoạt động web của từng ứng dụng và những miền nào chúng đính kèm.

Tính năng này bị tắt theo mặc định, nhưng nếu điện thoại của bạn đã cập nhật lên iOS 15.2, thì rất đơn giản để bật chúng lên

Cách bật quyền riêng tư của ứng dụng (App Privacy Report) trên IOS 15.2

Đi tới Cài đặt (Settings)> Quyền riêng tư (Privacy)> Báo cáo quyền riêng tư của ứng dụng (App Privacy Report) (sẽ ở cuối màn hình)

Chọn “Bật báo cáo quyền riêng tư của ứng dụng” (Turn On App Privacy Report).

Một số thông tin bạn có thể xem khi bật App Privacy Report

Sau đó, bạn có thể làm nhấn vào các ứng dụng để xem báo cáo của mình. Bạn sẽ không nhìn thấy bất kỳ dữ liệu nào ngay lập tức, điện thoại của bạn sẽ mất thời gian để thu thập dữ liệu và tập hợp báo cáo, nhưng bạn có thể bắt đầu thấy kết quả chỉ sau vài phút. Báo cáo sẽ cho bạn biết những điều sau:

Ảnh: theverge.com

  • Những ứng dụng nào đã truy cập vào dữ liệu của bạn trong vòng bảy ngày qua:  Nếu bạn nhấn vào một trong các ứng dụng được liệt kê, bạn sẽ có thể xem chính xác thời điểm truy cập lần cuối. Bạn có thể sẽ phải đi sâu vào một vài trang để xem hết kế quả
  • Hoạt động mạng ứng dụng :  Nhấn vào ứng dụng và bạn sẽ thấy những website nào đã được liên hệ.
  • Hầu hết các miền được liên hệ : Nhấn vào từng tên miền và bạn sẽ nhận được danh sách các ứng dụng đã liên hệ với webiste đó và khi nào.
Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn muốn tắt báo cáo quyền riêng tư của ứng dụng, chỉ cần quay lại Cài đặt> Quyền riêng tư> Báo cáo quyền riêng tư và chọn “Tắt Báo cáo quyền riêng tư của ứng dụng” ở cuối trang. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng bạn sẽ mất mọi thông tin hiện có mà bạn đã thu thập được cho đến lúc đó.