Cách kiểm tra tốc độ Internet trên macOS Monterey

 Kể từ khi macOS Monterey được phát hành, Apple đã đưa vào một công cụ để kiểm tra chất lượng kết nối internet của máy Mac của bạn mà không cần phải dựa vào các điểm chuẩn từ các trang web của bên thứ ba.

Sau khi bạn đã kết nối mạng Wi-Fi mà bạn muốn kiểm tra, công cụ kiểm tra được truy cập thông qua dòng lệnh, vì vậy bạn sẽ cần mở bảng điều khiển đầu cuối (có trong Ứng dụng / Tiện ích) và nhập dòng lệnh này sau lời nhắc:

networkQuality

Sau đó các bạn nhấn Enter, và công cụ sẽ bắt đầu xuất kết quả của bài kiểm tra sau khoảng 15 giây. Khi quá trình kiểm tra hoàn tất, bạn sẽ thấy bản tóm tắt các kết quả này, bao gồm các luồng tải lên / tải xuống phức tạp hơn và hữu ích hơn, phép đo thời gian thực về tốc độ tải lên và tải xuống của kết nối internet tính bằng Mbps.

Cách kiểm tra tốc độ Internet trên macOS Monterey
Ảnh: macrumors.com

Ở phần cuối của bản tóm tắt, ở mục responsiveness bạn sẽ được cung cấp khả năng đáp ứng của mạng của bạn được phân thành 3 cấp độ là Thấp (Low), Trung bình (Medium) hoặc Cao (High). Điều này được tính trên số lượng các chuyến đi khứ hồi liên tiếp mỗi phút (RPM) hoặc số lượng giao dịch mà mạng của bạn có thể hoàn thành trong một phút.

Apple cũng cung cấp  giải thích hữu ích ý nghĩa của các phân loại tốc độ mạng:

Thấp: Nếu bất kỳ thiết bị nào trên cùng một mạng, đang hoạt động như tải phim hoặc sao lưu ảnh lên iCloud, thì kết nối trong một số ứng dụng hoặc dịch vụ có thể không đáng tin cậy, chẳng hạn như trong khi gọi điện video FaceTime.

Trung bình: Khi nhiều thiết bị hoặc ứng dụng đang chia sẻ mạng, bạn có thể thấy mạng có thể bị tạm dừng hoặc ngưng hoạt động, như trong cuộc gọi video FaceTime.

Cao: Khi bất kể số lượng thiết bị và ứng dụng kết nối mạng, và các ứng dụng và dịch vụ phải duy trì kết nối tốt.

Nếu bạn đang cố gắng khắc phục sự cố kết nối internet kém, công cụ này có thể đặc biệt hữu ích như một bài kiểm tra có thể lặp lại khi thử nghiệm với các cài đặt cấu hình khác nhau và so sánh các hiệu quả.