Cách đăng ký số định danh điện tử bằng CCCD

 Nếu bạn đã có thẻ CCCD gắn chip mới, thì có thể đăng ký định danh điện tử trên website dichvucong. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký số định danh điện tử bằng CCCD gắn chip mới.

Cách đăng ký số định danh điện tử bằng CCCD gắn chip

Trước tiên, trên điện thoại hay máy tính có kết nối internet các bạn truy cập : https://dangky.dichvucong.gov.vn/register

Cách đăng ký số định danh điện tử bằng CCCD gắn chip

Chọn công dân, phần "Xác minh mức độ trung bình (IAL2)" các bạn chọn "thuê bao di động"

Tiếp theo, các bạn nhập 

Tên đăng nhập (Số CMT/CCCD) : Nhập số  CCCD 12 số của bạn

Họ tên: Nhập họ tên

Ngày sinh: dd/mm/yyyy

Số điện thoại: Nhập số điện thoại (Nhập đúng số điện thoại để nhận mã OTP kích hoạt dịch vụ)

Email:  Nhập email của bạn

Nhập mã xác thực *

Các bạn lưu ý nhập đúng tất cả thông tin ở trên, khi xong các bạn nhấn đăng ký ở phía dưới là được. Sau đó sẽ có một mã OTP gửi về số điện thoại, các bạn nhập mã này là đã có thể tạo số định danh điện tử là 12 số trên CCCD mới của các bạn.

Các bạn có thể dùng số định danh điện tử này, để đăng nhập wesbite dichvucong.gov.vndichvucong.dancuquocgia.gov.vn để sử dụng các dịch vụ công trên 2 website của chính phủ này rất dễ dàng.

Các bạn có thể sử dụng các dịch vụ và nhận kết quả online vô cùng dễ dàng. Chúc các bạn thành công.