Cách nhập điểm học sinh trên vnedu

 Baì viết này sẽ hướng dẫn cách nhập điểm cho học sinh trên phần quản trị VNedu dễ dàng, giúp thầy cô có thể nhập điểm cho học sinh trong năm học 2022 2023.

Các nhập điểm học sinh trên vnedu

Đầu tiên, thầy cô đăng nhập tài khoản của mình tại : https://user.vnedu.vn/sso/?use_cache=1&continue=http://vnedu.vn/security/ssoVnedu

Tiếp theo, tại trang chủ website thầy cô nhấn vào menu "sổ nhận xét".

Sau đó, chọn khối, lớp, môn học và học kỳ để nhập điểm.

Phần nhận xét cuối kỳ, thầy cô có thể đánh trực tiếp vào. Nếu các nhận xét giống nhau có thể sử dụng phím tắt ctrl+c và ctrl+v để copy và paste lời nhân xét.

Phần điểm thi của học sinh, thầy cô điền số vào mục "KT CK" và "XL CK" là phần xếp loại cho học sinh.

Sau khi đã nhập xong, thầy cô nhấn vào lưu ở góc phải website là được.

Thầy có có thể xuất thông tin điểm của học sinh ra thành file excel tùy theo mục đích mà mình muốn, để xuất ra file excel nhấn vào menu "nhập - xuất" nằm bên góc phải của website.

Chúc thầy, cô thành công.