Cách gửi điểm cuối kỳ năm học

 Bài viết này sẽ hướng dẫn cách gửi điểm học sinh cho phụ huynh học cuối học kỳ dễ dàng. Giúp giáo viên có thể gủi điểm của học sinh qua tin nhắn tới phụ huynh.

Cách gửi kết quả học sinh cuối kỳ qua tin nhắn :

- Sau khi đăng nhập và phần quản trị Vnedu, thầy cô nhấn vào menu "Gửi TB riêng"

- Chọn khối và lớp để gửi tin nhắn

Cách gửi kết quả học sinh cuối kỳ qua tin nhắn :

- Tại menu nhập xuất bên góc phải website, chọn xuất mẫu Excel.

- Mở file excel vừa tải về. Trong đó mục "Nội dung tin nhắn" là tin nhắn chung dùng để gửi cho tất cả phụ huynh. Và "Nội dung riêng" là tin nhắn riêng tới từng phụ huynh.

gửi điểm cuối kỳ cho phụ huynh

- Phần  "Nội dung tin nhắn", thầy cô có thể copy và paste cho nhanh.

- Phần "Nội dung riêng", thầy cô nhập điểm cho từng học sinh.

- Sau khi đã nhập xong tất cả thông tin, thầy cô lưu lại file excel này và quay trở lại vnedu. 

- Cũng truy cập lại mục "Gửi TB riêng", và lần này sẽ chọn là "nhập từ excel" và chọn file excel mình vừa làm và lưu để tải lên lại website.

Lúc này danh sách điểm sẽ được tải lên website, thầy cô tick vào mục "xem trước" cạnh bên nút gửi và nhấn vào nút gửi để xem trước tin nhắn khi gởi đến phụ huynh như thế nào. Và nhấn vào nút gửi tin để hoàn tất gửi tin nhắn báo điểm cho phụ huynh.