Cách tạo file sao lưu bằng Time Machine trên máy Mac

 Sử dụng Time Machine, tính năng sao lưu tích hợp sẳn của máy Mac, để tự động sao lưu dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm ứng dụng, nhạc, ảnh, email và tài liệu. Bản sao lưu cho phép bạn khôi phục các tệp mà sau này bạn xóa hoặc không thể truy cập. Tìm hiểu cách khôi phục máy Mac của bạn từ bản sao lưu.

Tạo bản sao lưu từ Time Machine

+ Kết nối thiết bị lưu trữ bên ngoài, chẳng hạn như USB hoặc ổ Thunderbolt. Tìm hiểu thêm về các đĩa sao lưu mà bạn có thể sử dụng với Time Machine.

+ Mở tùy chọn Time Machine từ menu Time Machine trong thanh menu. Hoặc chọn menu Apple > System Preferences, sau đó nhấp vào Time Machine.

Cách tạo file sao lưu bằng Time Machine trên máy Mac
Ảnh: Apple

+ Nhấp vào Chọn đĩa sao lưu.

+ Chọn tên đĩa của bạn, sau đó nhấp vào Sử dụng đĩa. Time Machine ngay lập tức bắt đầu thực hiện sao lưu định kỳ — tự động và bạn không cần thực hiện thêm hành động nào.

Nếu bạn muốn bắt đầu sao lưu theo cách thủ công mà không cần đợi đến lần sao lưu tự động tiếp theo, hãy chọn sao lưu ngay từ menu Time Machine trên thanh menu.

Sử dụng cùng một menu để kiểm tra trạng thái của một bản sao lưu hoặc bỏ qua một bản sao lưu đang được tiến hành. Ví dụ: nếu một quá trình sao lưu đang được tiến hành, menu sẽ hiển thị mức độ hoàn thành của quá trình đó. Khi chưa tiến hành sao lưu, menu hiển thị ngày và giờ của bản sao lưu mới nhất.

Ảnh: Apple

Thông tin thêm

Time Machine tự động sao lưu hàng giờ trong 24 giờ, sao lưu hàng ngày trong tháng qua và sao lưu hàng tuần cho tất cả các tháng trước đó. Các bản sao lưu cũ nhất sẽ bị xóa khi đĩa sao lưu của bạn đầy. Lần sao lưu đầu tiên có thể mất nhiều thời gian, nhưng bạn có thể tiếp tục sử dụng máy Mac của mình trong khi quá trình sao lưu đang được tiến hành. Time Machine chỉ sao lưu các tệp đã thay đổi kể từ lần sao lưu trước, vì vậy các bản sao lưu trong tương lai sẽ nhanh hơn.

Để loại trừ các mục khỏi bản sao lưu của bạn, hãy mở tùy chọn Time Machine, nhấp vào Tùy chọn, sau đó nhấp vào nút thêm (+) để thêm một mục cần loại trừ. Để dừng loại trừ một mục, chẳng hạn như ổ cứng ngoài, hãy chọn mục đó và nhấp vào nút xóa (-).

Nếu bạn sao lưu nhiều đĩa, bạn có thể nhấn và giữ phím Tùy chọn, sau đó chọn Duyệt qua các đĩa sao lưu khác từ menu Time Machine.

Xem cách phục hồi sao lưu bằng Time Machinehttps://www.langhoasadec.website/2022/04/cach-su-dung-time-machine-e-phuc-hoi.html